Hierarchia efektów działania reklamy

podrozdział pracy dyplomowej Kiedy podejmowano próby wytłumaczenia, jak działa reklama, od samego początku zakładano, że jej działanie ma charakter etapowy. Modele tzw. hierarchii efektów bazują na teorii świadomego uczenia się, w której konsument jest przedstawiany jako jednostka aktywnie zaangażowana w proces zdobywania informacji o produkcie, pragnąca zaspokoić swoje potrzeby poprzez zakup najlepszej z dostępnych ofert. … Czytaj dalej

Funkcje reklamy

podrozdział pracy dyplomowej Reklama pełni następujące funkcje: informacyjna, tj. powinna informować o cechach i korzyściach oraz przeznaczeniu produktu; perswazyjna, przekonuje konsumenta, że produkt danej firmy najlepiej zaspokaja jego potrzeby; utrwalająca, utrwala w konsumentach przekonanie o wyższości danego produktu. wyróżniająca produkt spośród konkurencyjnych i identyfikującą go z producentem. Funkcja informacyjna Funkcja informacyjna jest niezbędna przy podejmowaniu … Czytaj dalej