Rola przekazu w oddziaływaniu mediów

kontynuacja pracy magisterskiej z poprzedniego miesiąca W dyskusji o sile i skali oddziaływania mediów warto zwrócić uwagę, iż na ogół wpływ masowych komunikatorów traktuje się w badaniach empirycznych jako oddziaływanie masowe, a więc powodujące masowe (powszechne) reakcje. Najlepszym tego przykładem są zachowania zbiorowe takie jak panika. T. Goban-Klas zauważa jednak, że siłę mediów jeszcze wyraźniej … Czytaj dalej

Komunikowanie masowe i mass media

praca magisterska o roli mediów w kreowaniu zbiorowej histerii M. Filipiak podkreśla, że komunikowanie masowe jest charakterystyczne dla społeczeństwa, będącego na pewnym etapie rozwoju technologicznego. Według niego środki masowego przekazu pośredniczą w procesie przekazywania komunikatu od nadawcy do odbiorcy.[1] Definiuje on komunikowanie masowe za E. Banaszkiewiczem-Zygmuntem jako „przekazywanie za pośrednictwem urządzeń technicznych tych samych treści, … Czytaj dalej

Elementy składowe marketingu

W literaturze wylicza się pewne elementy składowe marketingu, czyli produkt, cenę, dystrybucję oraz promocję, które łącznie tworzą tzw. koncepcję marketingu mix (Rysunek 1). Właściwie dobrana kompozycja tych części, ich skoordynowanie decydują o realizacji strategii i planu marketingowego przedsiębiorstwa. Warto podkreślić, że marketing mix musi być zorientowany na potrzeby i motywy postępowania odbiorców a także elastyczny … Czytaj dalej

Podstawowe elementy w strategicznym marketingu

Zdaniem Ph. Kotlera, D. H. Haidera i I. Rein podstawowe elementy w strategicznym marketingu obszaru można ująć w trzech poziomach: grupy planującej, czynników marketingowych i celów rynkowych (odbiorców)[1]. Podstawą stworzenia planu marketingowego miejsca jest grupa planująca, której zadaniem okazuje się diagnoza stanu, określenie wizji rozwoju i podjęcie działań w długim okresie czasu, które dotyczyć będą … Czytaj dalej

Ekspedycja Mleczna

Jednym z najważniejszych elementów akcji „Stawiam na mleko!” była Ekspedycja Mleczna. W ciągu trzech lat odwiedziła kolejne miasta w całej Polsce. Zobacz relacje z dotychczas przeprowadzonych imprez. Główne założenia ekspedycji Wszystkie działania podejmowane w ramach Ekspedycji Mlecznej mają za zadanie połączyć element edukacji z rozrywką. Moduł edukacyjny opiera się na zweryfikowanych przez specjalistów materiałach informacyjnych, … Czytaj dalej

Akcja „Stawiam na mleko!”

Akcja „Stawiam na mleko!” była kampanią współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, rządu Rzeczpospolitej Polskiej, Agencji Rynku Rolnego i Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich, mającą na celu wzrost spożycia mleka, a przez to poprawę stanu zdrowia dzieci i – w dalszej perspektywie – także całego polskiego społeczeństwa. Mleko jest najlepszym nośnikiem wapnia i innych składników odżywczych, dzięki … Czytaj dalej

Różnice między reklamą komercyjną a społeczną

podrozdział pracy magisterskiej Tabela 3. ilustruje podstawowe różnice między reklamą społeczną a komercyjną. Tabela 3. Różnice między reklamą komercyjną a społeczną reklama komercyjna reklama społeczna złożoność postawy (siła, trwałość i stabilność zmienianej postawy) na ogół niewielka na ogół duża pożądany poziom zmiany postawy zazwyczaj płytki – miana w obrębie stosowanego repertuaru zachowań – np. zmiana … Czytaj dalej

Stawiam na mleko – kampania w prasie

Była to ogólnopolska akcja promocyjno-informacyjna skierowana do dzieci oraz ich rodziców i opiekunów. Jej głównym celem było uświadomienie, jak wielką rolę w codziennej diecie, szczególnie najmłodszych, odgrywa mleko – najlepsze źródło wapnia. Kampania w prasie trwała trzy lata. Poniżej spis artykułów, które ukazały się w tym czasie i były częścią tej kampanii społecznej. Kampania w … Czytaj dalej

Metodologia badań polskich użytkowników Internetu

Celem badania było pozyskanie jak najszerszych informacji o populacji polskich użytkowników sieci Internet. Badaną populacją byli wszyscy użytkownicy Internetu pochodzenia polskiego, niezależnie od miejsca zamieszkania czy tymczasowego pobytu. W praktyce sprowadzało się to do badania osób, które władają językiem polskim w stopniu wystarczającym do zrozumienia i wypełnienia kwestionariusza ankietowego. Prowadzącym badanie była Katedra Marketingu Akademii … Czytaj dalej

Reakcje społeczeństwa

z pracy magisterskiej Mass media nie tylko informują o ważnych dla społeczeństwa wydarzeniach. Obok potoku informacji wysyłany jest także, czasem mimowolnie, schemat reakcji społecznych. Mówimy wtedy o roli koordynującej reakcje i postępowanie poszczególnych członków społeczeństwa. Jednostki mogą jednak tak samo skutecznie naśladować dobre jak i złe wzory reakcji. O lęku przed zakażeniem ptasią grypą świadczy … Czytaj dalej

Przegląd obecnych inicjatyw związanych z informatyzacją w Polsce

Inicjatywy dotyczące udostępniania treści i usług na stronach internetowych przekazywanie do ZUS dokumentów dotyczących ubezpieczeń społecznych; Biuletyn Informacji Publicznej – system stron internetowych utworzony zgodnie z przepisem Ustawy o dostępie do informacji publicznej (patrz rozdział 4); formularze rozliczeń podatkowych – strategia zakłada, że do 2004 r. zostanie wdrożona elektroniczna wymiana dokumentów między systemami podatkowymi i … Czytaj dalej