Zakres działań kampanii „Dzieciństwo bez przemocy”

W czasie kampanii bezpośrednimi działaniami objęto ponad 10 tys. osób. Do koalicji na rzecz kampanii przystąpiło 847 podmiotów, w tym 585 instytucji i 262 osoby prywatne.  Tryumfem w czasie trwania kampanii „Dzieciństwo bez przemocy”  w 2001 roku, był wzrost w porównaniu do lat poprzednich, liczby rozmów z dziećmi i w sprawach dzieci w Ogólnopolskim Telefonie … Czytaj dalej

„Dzieciństwo bez przemocy”- wkład medialny w kampanię

Duży wkład w medialny kształt kampanii „Dzieciństwo bez przemocy” miała agencja reklamowa McCann Erickson Polska. Efektem współpracy było przyznanie organizatorom kampanii nagrody mediów Niptel 2001.  Po wręczeniu „Złotych Telefonów” uczestnicy konferencji wysłuchali wystąpienia Luisa Alarcona – kierownika Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” i Renaty Durdy – wicedyrektora PARPA, którzy zaprezentowali najważniejsze … Czytaj dalej

Najważniejsze wydarzenia podczas kampanii „Dzieciństwo bez przemocy”

W ramach kampanii 20 marca 2001 roku w Pałacu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z inicjatywy Sekretarza Stanu Minister Barbary Labudy odbyła się konferencja inaugurująca kampanię „Dzieciństwo bez przemocy”. Zaproszeni na nią zostali przedstawiciele najwyższych władz, poszczególnych resortów, organizacji pozarządowych, świata nauki i mediów. Goście zapoznali się m.in. z problematyką krzywdzenia dzieci, wynikami badań na temat tego zjawiska … Czytaj dalej

Organizacja kampanii „Dzieciństwo bez przemocy”

Realizatorami kampanii, czyli jej ambasadorami były osoby, którym bliska jest idea pomagania dzieciom. Działania ambasadorów, jako animatorów w swoim środowisku lokalnym dają szansę na uruchomienie lokalnych rozwiązań mających na celu zmniejszenie zjawiska krzywdzenia i zaniedbywania dzieci w danej gminie. Zadaniem ambasadora było przeprowadzenie debaty w środowisku lokalnym i w związku z tym: opracowanie lokalnej informacji … Czytaj dalej

Trzy nurty kampanii „Dzieciństwo bez przemocy”

Kampania obejmowała trzy nurty: Pierwszy – koncentrował się na tzw. debatach lokalnych, czyli spotkaniach z udziałem przedstawicieli środowiska lokalnego (decydenci, przedstawiciele świata kultury, nauki, mediów), którzy  poszukiwali możliwości skutecznego pomagania dzieciom krzywdzonym i zaniedbywanym w danej gminie. Ostatecznym celem debat było podjęcie konkretnych decyzji i przyjęcie rozwiązań sprzyjających skutecznemu pomaganiu  dzieciom krzywdzonym, zainteresowanie władz lokalnych problemem … Czytaj dalej

„Dzieciństwo bez przemocy”- główne założenia kampanii

Przykładem starannie zorganizowanej akcji, której efekt był pomyślny jest ogólnopolska kampania pod hasłem „DZIECIŃSTWO BEZ PRZEMOCY”, prowadzona w 2001 roku. Zorganizowaniu tejże kampanii podjęła się Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, Fundacja Dzieci Niczyje oraz instytucje i organizacje, które zawiązały koalicję na rzecz przeciwdziałania zaniedbywaniu i krzywdzeniu … Czytaj dalej

Media publikujące reklamę kampanii „Nie kupuj zwierząt z przemytu”

O sukcesie świadczy również lista mediów publikujących reklamę kampanii: 1.Telewizja Telewizja Polska (program 2 i 3), MTV, VIVA, Animal Planet, TVN24 i inne. 2. Radio Radio ZET Radio RMF FM Radio 94 Radio Flash Kraków Radio Brawo i inne. 3. Prasa Super Express, Rzeczpospolita, Express Ilustrowany,  Dziennik Łódzki,  Wieczór Wrocławia , Słowo Polskie, Gazeta Olsztyńska … Czytaj dalej

Kampania „nie kupuj zwierząt z przemytu” w mediach

Kampania została zaprezentowana w ogólnopolskich i lokalnych mediach. Informacje o inauguracji pojawiły się między innymi: na antenie TVP, w programie 1 w ramach oprawy dnia; w większości telewizyjnych serwisów informacyjnych (Teleexpress, Panorama, Kurier regionalny w WOT, informacje w TVN24 i w TV4) w prawie wszystkich ogólnopolskich i wielu lokalnych dziennikach prasowych (m.in.: Super Express, Gazeta … Czytaj dalej

Najważniejsze wydarzenia w kampanii „Nie kupuj zwierząt z przemytu”

Na uwagę zasługuje przebieg najważniejszych wydarzeń, które jak się wydaje są dobrze dobrane i świadczą o pewnym sukcesie. Okres wzmożonej kampanii obejmował 3 września – 31 października 2003 i kształtował się następująco: 3 września 2003 – Wydarzenia medialne inaugurujące kampanię. Konferencja prasowa w warszawskim ogrodzie zoologicznym, w której udział wzięli następujący goście: Wiceminister Środowiska, Główny … Czytaj dalej

„Nie kupuj zwierząt z przemytu”- cele kampanii

Na uwagę zasługuje kampania WWF „Nie kupuj zwierząt z przemytu”  która wzbudziła duże zainteresowanie opinii publicznej i spotkała się z bardzo życzliwym przyjęciem. Mimo krótkiego czasu trwania akcji, prawie połowa Polaków dostrzegła reklamy kampanii w mediach. Kampania miała uświadomić opinii publicznej problemy związane z przemytem do Polski gatunków zagrożonych wyginięciem. Akcja skierowana była przede wszystkim … Czytaj dalej