Zapytaj eksperta – element kampanii „Stawiam na mleko!”

Jedną z akcji będącą elementem kampanii społecznej „Stawiam na mleko!” była akcja „Zapytaj eksperta”. Chcesz wiedzieć więcej o mleku i jego produktach? Zastanawiasz się, jak skomponować urozmaiconą dietę dla całej Rodziny? Martwisz się zdrowiem swojego dziecka? Poradź się naszego eksperta. Moje dziecko ma nietolerancję laktozy. W jaki sposób uzupełnić jego dietę o wapń? Jaka jest … Czytaj dalej

Różnice między reklamą komercyjną a społeczną

podrozdział pracy magisterskiej Tabela 3. ilustruje podstawowe różnice między reklamą społeczną a komercyjną. Tabela 3. Różnice między reklamą komercyjną a społeczną reklama komercyjna reklama społeczna złożoność postawy (siła, trwałość i stabilność zmienianej postawy) na ogół niewielka na ogół duża pożądany poziom zmiany postawy zazwyczaj płytki – miana w obrębie stosowanego repertuaru zachowań – np. zmiana … Czytaj dalej

Cele reklamy

Celem głównym każdej reklamy komercyjnej jest wpływanie na poziom sprzedaży. Osiąganie tego celu następuje poprzez różnokierunkowy wpływ na zachowanie adresatów reklamy. Zachowanie adresatów reklamy zależy od związku adresatów z reklamowaną marką (lojalni – zmieniający marki – nie kupujący). Te cele behawioralne są zaś często operacjonalizowane w postaci miar pośrednich skuteczności reklamy (świadomość istnienia marki – … Czytaj dalej

Stawiam na mleko – kampania w prasie

Była to ogólnopolska akcja promocyjno-informacyjna skierowana do dzieci oraz ich rodziców i opiekunów. Jej głównym celem było uświadomienie, jak wielką rolę w codziennej diecie, szczególnie najmłodszych, odgrywa mleko – najlepsze źródło wapnia. Kampania w prasie trwała trzy lata. Poniżej spis artykułów, które ukazały się w tym czasie i były częścią tej kampanii społecznej. Kampania w … Czytaj dalej

Public relations

Public relations – to inaczej promocja firmy, mająca na celu upowszechnienie pozytywnego obrazu przedsiębiorstwa w środowisku zewnętrznym, a więc w świadomości konsumentów, dostawców, partnerów rynkowych, pracowników, banków w celu pozyskania przychylnej opinii społecznej. Public relations obejmuje działania firmy polegające na utrzymywaniu dobrych kontaktów z otoczeniem. Z głównego celu public relations wynikają następujące funkcje tej formy … Czytaj dalej

Formy i środki promocji

Przedsiębiorstwa działające na rynku mają wiele możliwości komunikowania się z docelowymi odbiorcami. Wyczerpujące informowanie konsumentów o produkcie istniejącym na rynku, miejscu i formach jego sprzedaży pomoże wyeliminować dystans istniejący między produktem a nimi, a także zwiększy skłonność konsumentów do zakupu. Przedsiębiorstwa w celu komunikowania się z docelowym rynkiem mogą wykorzystywać różne formy promocji. Cały zespół … Czytaj dalej

Wstęp pracy magisterskiej,

praca magisterska z marketingu politycznego Utarło się, iż punktem wyjścia dla kampanii politycznej w Internecie jest witryna World Wide Web (WWW). Strona WWW jest zbiorem ułożonym w mniej lub bardziej logiczną całość plików tekstowych i multimediów umieszczonych na serwerach internetowych, do których można uzyskać dostęp za pomocą komputera z zainstalowaną przeglądarką. Serwis internetowy może łączyć … Czytaj dalej

Czcionka w przekazie reklamowym – kampanie społeczne

Kwestia dotycząca użytej czcionki została przedstawiona na wykresie. Wykres 15. Rodzaj czcionki, N=57 Źródło: Badania własne (luty 2012) Z powyższego wykresu wynika, iż najczęściej użyta czcionka była pogrubiona (23). Jednak 23 reklam nie dotyczyła ta kwestia, ponieważ nie pojawiło się hasło reklamowe w postaci graficznej. Następnie w 9 przypadkach czcionka była drukowana, w 1 kursywa … Czytaj dalej

Metodologia badań polskich użytkowników Internetu

Celem badania było pozyskanie jak najszerszych informacji o populacji polskich użytkowników sieci Internet. Badaną populacją byli wszyscy użytkownicy Internetu pochodzenia polskiego, niezależnie od miejsca zamieszkania czy tymczasowego pobytu. W praktyce sprowadzało się to do badania osób, które władają językiem polskim w stopniu wystarczającym do zrozumienia i wypełnienia kwestionariusza ankietowego. Prowadzącym badanie była Katedra Marketingu Akademii … Czytaj dalej

Reakcje społeczeństwa

z pracy magisterskiej Mass media nie tylko informują o ważnych dla społeczeństwa wydarzeniach. Obok potoku informacji wysyłany jest także, czasem mimowolnie, schemat reakcji społecznych. Mówimy wtedy o roli koordynującej reakcje i postępowanie poszczególnych członków społeczeństwa. Jednostki mogą jednak tak samo skutecznie naśladować dobre jak i złe wzory reakcji. O lęku przed zakażeniem ptasią grypą świadczy … Czytaj dalej

Emocje w reklamie – kampanie społeczne

kontynuacja pracy magisterskiej sprzed dwóch miesięcy Kolejną techniką było oddziaływanie na emocje. W reklamie społecznej rozróżniamy dwa sposoby przekazu – pozytywny i negatywny. Emocje w reklamie odgrywają podstawową rolę, uzależnia się od nich zapamiętywanie, spostrzeganie, przypominanie komunikatów reklamowych. W poniższych wykresie zostały zestawione oba przypadki. Wykres 20. Oddziaływanie na emocje, N=57 Źródło: Badania własne (luty … Czytaj dalej