Opis procedury badawczej – kampanie społeczne

Badania przeprowadzono w lutym 2012 roku za pomocą arkusza obserwacji, a także kwestionariusza wywiadu. Badania zostały przeprowadzone na wszystkich reklamach społecznych, które zostały wyemitowane 2011 roku. Głównym celem badań było poznanie roli reklamy społecznej jako narzędzia kampanii społecznej. Badania miały pokazać jakie znaczenie mają mechanizmy stosowane w przekazie reklamowym, a także przybliżyć wiedzę dotyczącą ważnych … Czytaj dalej