Rola przekazu w oddziaływaniu mediów

kontynuacja pracy magisterskiej z poprzedniego miesiąca W dyskusji o sile i skali oddziaływania mediów warto zwrócić uwagę, iż na ogół wpływ masowych komunikatorów traktuje się w badaniach empirycznych jako oddziaływanie masowe, a więc powodujące masowe (powszechne) reakcje. Najlepszym tego przykładem są zachowania zbiorowe takie jak panika. T. Goban-Klas zauważa jednak, że siłę mediów jeszcze wyraźniej … Czytaj dalej

Komunikowanie masowe i mass media

praca magisterska o roli mediów w kreowaniu zbiorowej histerii M. Filipiak podkreśla, że komunikowanie masowe jest charakterystyczne dla społeczeństwa, będącego na pewnym etapie rozwoju technologicznego. Według niego środki masowego przekazu pośredniczą w procesie przekazywania komunikatu od nadawcy do odbiorcy.[1] Definiuje on komunikowanie masowe za E. Banaszkiewiczem-Zygmuntem jako „przekazywanie za pośrednictwem urządzeń technicznych tych samych treści, … Czytaj dalej

Elementy składowe marketingu

W literaturze wylicza się pewne elementy składowe marketingu, czyli produkt, cenę, dystrybucję oraz promocję, które łącznie tworzą tzw. koncepcję marketingu mix (Rysunek 1). Właściwie dobrana kompozycja tych części, ich skoordynowanie decydują o realizacji strategii i planu marketingowego przedsiębiorstwa. Warto podkreślić, że marketing mix musi być zorientowany na potrzeby i motywy postępowania odbiorców a także elastyczny … Czytaj dalej

Hierarchia efektów działania reklamy

podrozdział pracy dyplomowej Kiedy podejmowano próby wytłumaczenia, jak działa reklama, od samego początku zakładano, że jej działanie ma charakter etapowy. Modele tzw. hierarchii efektów bazują na teorii świadomego uczenia się, w której konsument jest przedstawiany jako jednostka aktywnie zaangażowana w proces zdobywania informacji o produkcie, pragnąca zaspokoić swoje potrzeby poprzez zakup najlepszej z dostępnych ofert. … Czytaj dalej

Podstawowe elementy w strategicznym marketingu

Zdaniem Ph. Kotlera, D. H. Haidera i I. Rein podstawowe elementy w strategicznym marketingu obszaru można ująć w trzech poziomach: grupy planującej, czynników marketingowych i celów rynkowych (odbiorców)[1]. Podstawą stworzenia planu marketingowego miejsca jest grupa planująca, której zadaniem okazuje się diagnoza stanu, określenie wizji rozwoju i podjęcie działań w długim okresie czasu, które dotyczyć będą … Czytaj dalej

Główne koncepcje (teorie) marketingu i ich charakterystyka

Tabela 1. Główne koncepcje (teorie) marketingu i ich charakterystyka Wyróżniki Marketing transakcyjny Marketing strategiczny (konkurencyjny) Marketing partnerski (relacyjny, sieciowy) I II III IV 1. Podmiot(y) marketingu, sposób zdefiniowania podmiotu i przedmiotu marketingu Przedsiębiorstwo zdefiniowane poprzez branżę i produkt – funkcje podstawowe i komplementarne dla rynku docelowego Przedsiębiorstwo zdefiniowane poprzez misję rynkową – wartości specyficzne/ konkurencyjne … Czytaj dalej

Ekspedycja Mleczna

Jednym z najważniejszych elementów akcji „Stawiam na mleko!” była Ekspedycja Mleczna. W ciągu trzech lat odwiedziła kolejne miasta w całej Polsce. Zobacz relacje z dotychczas przeprowadzonych imprez. Główne założenia ekspedycji Wszystkie działania podejmowane w ramach Ekspedycji Mlecznej mają za zadanie połączyć element edukacji z rozrywką. Moduł edukacyjny opiera się na zweryfikowanych przez specjalistów materiałach informacyjnych, … Czytaj dalej

Funkcje reklamy

podrozdział pracy dyplomowej Reklama pełni następujące funkcje: informacyjna, tj. powinna informować o cechach i korzyściach oraz przeznaczeniu produktu; perswazyjna, przekonuje konsumenta, że produkt danej firmy najlepiej zaspokaja jego potrzeby; utrwalająca, utrwala w konsumentach przekonanie o wyższości danego produktu. wyróżniająca produkt spośród konkurencyjnych i identyfikującą go z producentem. Funkcja informacyjna Funkcja informacyjna jest niezbędna przy podejmowaniu … Czytaj dalej

Akcja „Stawiam na mleko!”

Akcja „Stawiam na mleko!” była kampanią współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, rządu Rzeczpospolitej Polskiej, Agencji Rynku Rolnego i Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich, mającą na celu wzrost spożycia mleka, a przez to poprawę stanu zdrowia dzieci i – w dalszej perspektywie – także całego polskiego społeczeństwa. Mleko jest najlepszym nośnikiem wapnia i innych składników odżywczych, dzięki … Czytaj dalej

Publicity, sponsoring

Razem z działaniami z zakresu public relations występuje publicity, które polega na nagłośnieniu działań firmy przez media. Można powiedzieć, że public relations powoduje publicity. Firmy organizują konferencje, imprezy handlowe, konkursy a media te wszelkie działania nagłaśniają. Publicity jest to zatem każda informacja na temat firmy lub jej oferty ukazująca się w mediach nieodpłatnie; wywołuje rozgłos … Czytaj dalej

Wstęp pracy dyplomowej

Każda istniejąca firma, chcąca zaistnieć na rynku, bądź zwiększyć swoją sprzedaż, zna i docenia wartość reklamy. W tym celu wykorzystuje telewizję, prasę, internet i inne media w celu zaprezentowania swojego produkty i swojej marki. Agencje reklamowe znają metody wpływania na konsumentów. Za pomocą muzyki, obrazów, haseł reklamowych nakłaniają ludzi do zakupu danego produktu lub starają … Czytaj dalej